Hộ chiếu Brunei: Quyển hộ chiếu quyền lực top 5 của thế giới

22-10-2021

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Hãng thông tấn Borneo của Brunei cho biết hộ chiếu của nước này được xếp hạng quyền lực thứ 5 trên thế giới.

Hãng thông tấn Borneo c��a Brunei ngày 25/6 dẫn chỉ số xếp hạng hộ chiếu các nước trên thế giới cho biết hộ chiếu của nước này được xếp hạng quyền lực thứ 5 trên thế giới.

 

 

Cụ thể, theo chỉ số đánh giá mới của tổ chức đầu tư quốc tế Sovergeign Man, hộ chiếu Brunei đạt điểm số Tự do Đi lại 178,8, theo đó người mang hộ chiếu này có thể đến 140 quốc gia khác mà không cần thị thực nhập cảnh. Như vậy, hộ chiếu Brunei được xếp hạng 'A' - giấy thông hành tuyệt vời cho phép đến các quốc gia hấp dẫn nhất thế giới. Để được xếp hạng này, hộ chiếu phải được điểm Tự do Đi lại trên 170, đồng thời đụoc tự do vào Khu vực Schengen và Mỹ.

Bảng xếp hạng cũng thể hiện quyền tiếp cận của mỗi hộ chiếu đối với tỉ trọng Tồng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới cũng như diện tích, dân số và số di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng.

Trong xếp hạng của Sovereign Man năm nay, hộ chiếu Nhật Bản là hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, tiếp theo lần lượt là Singapore, San Marino và Hàn Quốc.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14