0_image_2022-04-12_132315.png

Greater Big Bend - Khu bảo tồn bầu trời tối lớn nhất thế giới

12-04-2022

Khu bảo tồn Greater Big Bend ở biên giới Mỹ - Mexico với diện tích 40.000 km2 được lập ra với mục tiêu ngăn ô nhiễm ánh sáng lan rộng.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 13 trang (246 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14