12240_3cb2e608df4936176f58.jpg

Hoa Đà, một trong những ông tổ y học cổ truyền bậc nhất Trung Hoa

23-05-2020

Hoa Đà được xem là vị trí bác sĩ phẫu thuật vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc.

content 1 mobi
content1
Trang 13 của 13 trang (246 bài)<<<...111213
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14