0_image_2022-01-10_131442.png

Không ngồi vừa ghế máy bay, người đàn ông cao 2 mét nhận được 'ưu ái' đặc biệt

10-01-2022

Người đàn ông đến từ Mỹ vô cùng bất ngờ khi được chuyển máy bay, nâng lên ghế hạng nhất vì không thể ngồi vừa ghế hạng phổ thông.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 13 trang (246 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14