0_112018_bs_Thanh-nha-Ho-1.jpg

Bí ẩn tòa thành cổ Tây Đô

07-08-2020

Thành nhà Hồ là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít thành đá còn lại trên thế giới. Ngày 27/6/2011, UNESCO đã công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới vì những giá trị văn hóa, lịch sử cùng kỹ thuật xây dựng độc đáo của công trình. Kênh truyền hình CNN của Mỹ cũng xếp Thành nhà Hồ là "1 trong 21 di sản nổi bật và vĩ đại nhất thế giới".

content 1 mobi
content1
Trang 10 của 14 trang (275 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14