0_image_2022-01-25_143337.png

Ông đồ viết thư pháp độc lạ, thành hình hổ, hình rồng, làm không hết việc

25-01-2022

Sáng tạo lối viết thư pháp độc đáo, lạ mắt, họa chữ thành đủ hình người, đồ vật, muông thú, ông đồ ở TP Hải Phòng làm không hết việc vì quá nhiều người xin chữ về treo dịp Tết Nhâm Dần 2022.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 14 trang (275 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14