• Trang chủ
  • Best - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Best

0_CHAMSOCMANGTAYCODO-1649992412-3561-7048-1650040617.jpg

Nông dân trồng măng tây thu tiền tỷ

20-04-2022

Với 1,5 ha măng tây cho 45-50 kg mỗi ngày, anh Nguyễn Ri Bo, 42 tuổi, ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thu hơn 1,5 tỷ đồng mỗi năm, gấp 10 lần trồng lúa.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 28 trang (546 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14