0_Screenshot-150.png

Việt Nam xuất khẩu lô hàng thịt gà đầu tiên sang Nhật Bản

26-10-2022

Công ty TNHH CPV Food Bình Phước (CPV Food) xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là lô hàng thịt gà chế biến dành riêng cho thị trường Nhật Bản với số lượng hơn 33 tấn.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14