0_nghe-duc-trong-dong-dong-son.jpg

[The First of Vietnam] Ai là người đầu tiên viết về thời Hùng Vương trong sử nước ta?

22-05-2020

Trong bộ chính sử đầu tiên của nước ta là “Đại Việt sử ký”, do Lê Văn Hưu soạn đầu thời Trần, chưa có ghi chép về thời Họ Hồng Bàng và các vua Hùng.

content 1 mobi
content1
Trang 18 của 18 trang (344 bài)<<<...161718
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14