0_duong_Do_Ba.jpg

[The First Of Vietnam] Chân dung người Việt đầu tiên vẽ bản đồ Hoàng Sa

04-03-2021

(Firstvietnam.vn) Ông là người Việt Nam đầu tiên vẽ bản đồ Hoàng Sa, góp phần vào những chứng cứ khẳng định chủ quyền của Việt Nam về quần đảo này.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 18 trang (344 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14