0_bia-truong-sa-va-hoang-sa-16111448299211737804023.jpg

[The First Of Vietnam] Lần đầu tiên xuất hiện bia Việt mang tên biển đảo Việt

27-01-2021

(Firstvietnam.vn) Những chai bia ý nghĩa này xuất phát từ đơn “đặt hàng” của một lãnh đạo hải quân Việt Nam, nay là lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

content 1 mobi
content1
Trang 5 của 18 trang (344 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14