0_9882-1673340472-may-keo-dau-tien-chay-bang-nhien-l.jpg

[ĐIỂM TIN FIRST THẾ GIỚI] - Máy kéo đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiên liệu sinh học

12-01-2023

Công ty Cornish Bennamann của Anh ra mắt mẫu máy kéo New Holland T7 thân thiện với môi trường, có thể góp phần chống biến đổi khí hậu.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 43 trang (845 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14