0_KaiIchiranzu1806.jpg

[The First of World] Yamato – nhà nước đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản

22-05-2020

Từ cuối thế kỷ 3 đến đầu thế kỷ 4, ở khu vực Nhật Bản xuất hiện một thế lực chính trị, tôn giáo hùng mạnh nhờ liên kết các thủ lĩnh bộ lạc dưới sự lãnh đạo của một thủ lãnh hùng mạnh nhất.

content 1 mobi
content1
Trang 43 của 43 trang (845 bài)<<<...414243
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14