0_91e5b502069b47238f5fffb17d9b0102.jpg

[The First Of Vietnam] Cuối thế kỷ 19, tờ báo Việt ngữ đầu tiên ở Việt Nam ra đời tại Nam Kỳ

23-06-2020

Là tờ báo tiếng Việt đầu tiên, "Gia Định báo" góp công to lớn truyền bá, hoàn thiện chữ quốc ngữ trong quá trình phát triển của văn học sử Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 37 của 40 trang (782 bài)<<<...3637383940>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14