0_nasdaq-la-gi-2.jpg

[ĐIỂM TIN FIRST VIỆT NAM] - Lần đầu tiên một cuộc thi startup Việt Nam được tổ chức chung kết tại sàn chứng khoán Nasdaq

06-12-2022

Vòng chung kết VietChallenge 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại tại sàn chứng khoán Nasdaq trên quảng trường Thời Đại (Times Square), New York, với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cùng các chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn và cộng đồng trí thức, doanh nhân, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

content 1 mobi
content1
Trang 5 của 40 trang (782 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14