0_nhan-than-16686748832831186063769.jpg

[ĐIỂM TIN FIRST VIỆT NAM] - Lần đầu tiên ghép da từ người cho chết não ở Việt Nam

29-11-2022

Bệnh nhân may mắn được ghép da ngụ tỉnh Đồng Tháp được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng phỏng 55% độ II-III; 50% độ III toàn thân. Và đây cũng là trường hợp mảnh da ghép được tiếp nhận từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 6 của 40 trang (782 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14