0_3264-1664334879.jpg

Bệnh viện đầu tiên mổ u tuyến giáp bằng robot

04-10-2022

Các bác sĩ viện K vừa phẫu thuật ung thư tuyến giáp bằng robot, tiếp cận qua đường tiền đình miệng, là phương pháp hiện đại nhất hiện nay.

content 1 mobi
content1
Trang 7 của 40 trang (782 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14