• Trang chủ
  • Kỷ lục - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Kỷ lục

0_z4785641615277_359655f51424c19d03770315ae9cda4f.jpg

Trao tặng Kỷ lục Việt Nam đến hai tác giả cuốn sách Các mô hình quản trị kinh điển Thế giới trong mối tương quan với Thành ngữ - Tục ngữ Việt Nam

16-10-2023

(Kỷ lục – VietKings) Ngày 15/10/2023, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao Kỷ lục Việt Nam đến Thạc sĩ – Bác sĩ Đỗ Xuân Trường và Thạc sĩ Trần Xuân Phát là 2 tác giả của “Các mô hình quản trị kinh điển Thế giới trong mối tương quan với Thành ngữ - Tục ngữ Việt Nam”. Đây được xem là cuốn sách đầu tiên tổng hợp và phân tích các mô hình quản trị kinh điển Thế giới trong sự đối sánh với Thành ngữ - Tục ngữ Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 26 trang (503 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14