• Trang chủ
  • Kỷ lục - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Kỷ lục

0_318q.jpg

Độc đáo thư viện kiêm cửa hàng sách lớn nhất thế giới mang hình dáng một con tàu

02-10-2020

Logos Hope, thư viện kiêm cửa hàng sách nổi lớn nhất thế giới là một con tàu thuộc sở hữu của công ty vận tải biển GBA Ships e.V.. Đây là công ty điều hành đội tàu của mình cho các mục đích từ thiện cụ thể.

content 1 mobi
content1
Trang 23 của 29 trang (578 bài)<<<...2122232425...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14