[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 145 năm thành lập Văn phòng Cân đo Quốc tế (20/05/1875 – 20/05/2020)

21-05-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Văn phòng Cân đo Quốc tế là một trong ba tổ chức tiêu chuẩn quốc tế được thiết lập nhằm duy trì Hệ đo lường quốc tế (SI) theo tinh thần Công ước Mét.

 

 

 

Văn phòng Cân đo Quốc tế (tiếng anh: International Bureau of Weights and Measures, viết tắt BIPM)  là một trong ba tổ chức tiêu chuẩn quốc tế được thiết lập nhằm duy trì Hệ đo lường quốc tế (SI) theo tinh thần Công ước Mét. Hai tổ chức còn lại cũng có nhiệm vụ duy trì hệ SI là Hội nghị toàn thể về Cân đo (CGPM) và Ủy ban Quốc tế về Cân đo (CIPM).

 

 

 

 

BIPM được thành lập vào ngày 20 tháng 5 năm 1875 tiếp sau lễ ký Công ước Mét - một công ước mà tính đến tháng 8 năm 2008 thì đã có 51 quốc gia tham gia.Tổ chức này đóng trụ sở tại Pavillon de Breteuil, Sèvres, Pháp  do Chính phủ Pháp cấp vào năm 1876.

BIPM được giám sát bởi Ủy ban Trọng lượng và Đo lường Quốc tế, một ban giám đốc gồm mười tám thành viên họp thường kỳ sáu tháng, lần lượt được giám sát bởi Đại hội đồng về Trọng lượng họp tại Paris thường cứ bốn năm một lần, bao gồm các đại biểu của chính phủ của các quốc gia thành viên và quan sát viên từ Hiệp hội CGPM.

 

 

 

 

Căn cứ theo Công ước Mét, BIPM giúp đảm bảo tính thống nhất trong cân đo theo SI trên phạm vi toàn cầu. Họ làm được điều này thông qua một chuỗi các ủy ban tư vấn có thành viên là các phòng thí nghiệp đo lường quốc gia của các quốc gia thành viên Công ước Mét, kết hợp với phòng thí nghiệm của chính BIPM.

 

 

 

 

BIPM tiến hành các nghiên cứu liên quan đến đo lường, tham gia và tổ chức các so sánh mang tính quốc tế đối với các tiêu chuẩn đo lường của các quốc gia, đồng thời còn thực hiện đo lường cho các nước thành viên.

BIPM có nhiệm vụ quan trọng trong công tác duy trì sự chuẩn xác của đo lường thời gian trong ngày trên phạm vi thế giới. Họ kết hợp, phân tích và tính bình quân các chuẩn thời gian nguyên tử chính thức từ các nước thành viên nhằm tạo ra một thời gian chuẩn đơn nhất mang tính chính thức, được gọi là Giờ phối hợp quốc tế (UTC).


Theo Thanh Huyền (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14