[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 79 năm thành lập Tập đoàn dịch vụ tài chính Banco Bradesco S.A (10/03/1943 - 10/03/2021)

10-03-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Banco Bradesco S.A. là một công ty dịch vụ tài chính của Brazil có trụ sở chính tại Osasco, thuộc bang São Paulo, Brazil. Đây là tổ chức ngân hàng lớn thứ ba ở Brazil, cũng như lớn thứ ba ở Mỹ Latinh, và là ngân hàng lớn thứ bảy mươi chín trên thế giới. Nó cũng là một trong năm mươi ngân hàng có giá trị nhất trên thế giới.

Các dịch vụ tài chính chính của công ty xoay quanh ngân hàng thương mại, cung cấp Ngân hàng trực tuyến, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, niên kim, dịch vụ thẻ tín dụng (bao gồm cả thẻ yêu thích câu lạc bộ bóng đá cho người hâm mộ bóng đá) cho khách hàng và trái phiếu tiết kiệm.

Ngân hàng cũng cung cấp các khoản vay cá nhân và thương mại, cũng như các dịch vụ cho thuê. Bradesco là công ty tiên phong trong việc sử dụng hệ thống đọc sinh trắc học ATM ở Brazil, cho phép khách hàng được xác định bằng cách sử dụng mô hình mạch máu của bàn tay của họ, đóng vai trò như một mật khẩu bổ sung, có sẵn tại 31.474 máy ATM của chính mình và 5.549 ATM của Banco24Horas, một công ty thứ ba của Brazil- mạng lưới ATM bên.

 

 

 

 

Bradesco có 5.314 chi nhánh, 4.834 chi nhánh dịch vụ và 38.430 đại lý ngân hàng. Khách hàng của Bradesco cũng có thể sử dụng 34.859 máy rút tiền tự động và 12.975 máy ATM của Banco24Horas. Trên thị trường quốc tế, Bradesco có một chi nhánh ở New York, hai chi nhánh ở Grand Cayman, và các công ty con hoặc chi nhánh ngân hàng hoặc tài chính ở London, Luxembourg, Hồng Kông, Buenos Aires, Grand Cayman, Tokyo và Mexico.

Banco Bradesco đang không ngừng mở rộng và gần đây đã mua lại Banco do Estado do Maranhão, Banco Mercantil de São Paulo, Banco Ibi S.A., và các hoạt động tại Brazil của Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), J.P. Morgan Fleming Asset Management, American Express và HSBC Brasil. Banco Bradesco đã tăng giá trị hơn 50% so với năm 2017.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14