0_image_2021-11-19_075704.png

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 22 năm Ngày Quốc tế Nam giới (19/11/1999 - 19/11/2021)

19-11-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Ngày Quốc tế Nam giới (IMD) là một sự kiện quốc tế thường niên được tổ chức vào ngày 19 tháng 11. Mục tiêu của việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Nam giới được đề ra trong 'Sáu trụ cột của Ngày Quốc tế Nam giới'. Đây là dịp để tôn vinh những thành tựu và đóng góp của trẻ em trai và nam giới, đặc biệt là những đóng góp của họ cho quốc gia, xã hội, cộng đồng, gia đình, hôn nhân và chăm sóc trẻ em.

content 1 mobi
content1
Trang 6 của 16 trang (304 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14