[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 40 năm ngày thành lập Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (30/11/1981 - 30/11/2021)

30-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, tiền thân là trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 363/QĐ.UBT.81, ngày 30 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

 

 

       Quyết định số 02/QĐ.UBT.88, ngày 06 tháng 01 năm 1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đại học Tại chức tỉnh Hậu Giang . Từ năm 1992, chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, Trung tâm Đại học Tại chức Hậu Giang mang tên Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

 

        Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. Trường Đại học K�� thuật – Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ; đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cho thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung; Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động văn hóa xã hội khác, nhà trường đóng vai trò là nhân tố thúc đẩy, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

        Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ liên kết, hợp tác đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước mở các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, đào tạo từ xa, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Về hợp tác đào tạo, Trường hợp tác với 10 trường đại học gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; Trường Đại học Nha Trang; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Luật TP. HCM; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Điện Lực. Về liên kết đào tạo, Trường liên kết với 05 trường gồm: Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM; Trường Đại học Mở TP. HCM; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM. 

 

 

 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Địa chỉ:  :  256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

WEBSITE:  https://ctuet.edu.vn/

 

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIME) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 30/11/2021. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

28 năm ngày thành lập Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (30/11/1993 - 30/11/2021)

37 năm ngày thành lập Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định – Winesco (30/11/1984 - 30/11/2021)

31 năm ngày thành lập Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (30/11/1990 - 30/11/2021)

20 năm ngày thành lập Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính - BTCI (30/11/2001 - 30/11/2021)

22 năm ngày thành lập Công ty TNHH Olam Việt Nam (30/11/1999 - 30/11/2021)

17 năm ngày thành lập Trường Đại học Thành Đô (30/11/2004 - 30/11/2021)

 

 

 

HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIME (THÁNG 11/2021)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14