[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Petrolimex: Hành trình 66 năm với định hướng trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam

16-10-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (tên viết tắt là Petrolimex) được hình thành từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Xăng dầu là loại hàng hóa đặc biệt mang tính chiến lược không thể thiếu và liên quan mật thiết đến đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc gia. Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) luôn bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chủng loại xăng dầu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

 

 

 

Petrolimex luôn bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chủng loại xăng dầu; luôn tiên phong áp dụng công nghệ mới và phát triển kinh doanh dịch vụ gia tăng ngoài xăng dầu. (Ảnh: Internet)

 

PETROLIMEX - DẤU ẤN VƯỢT THỜI GIAN

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex tiền thân là Tổng Công ty Xăng Dầu Mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ Thư­ơng nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. (Ảnh: Internet)

 

Giai đoạn 1956 - 1975: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho sự nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế để xây dựng CNXH và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc; Cung cấp đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Năm 1956: Thành lập Tổng công ty Xăng Dầu Mỡ.

Năm 1970: Đổi tên thành Tổng công ty Xăng dầu.

 

Giai đoạn 1976 - 1986: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bắt tay khôi phục các cơ sở xăng dầu bị tàn phá ở miền Bắc, tiếp quản các cơ sở xăng dầu và tổ chức mạng lư­ới cung ứng xăng dầu ở các tỉnh phía Nam, thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, quốc phòng và đời sống nhân dân đáp ứng yêu cầu hàn gắn vết thư­ơng chiến tranh và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

 

Công nhân Công ty Xăng dầu Khu vực I tiếp nhận xăng dầu tại Đông Anh. Ảnh (laodong.vn)

 

Giai đoạn 1986 - đến nay: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện chiến lược đổi mới và phát triển theo chủ tr­ương đường lối của Đảng và Nhà n­ước, chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế thị trường có định hướng XHCN, từng bước xây dựng Tổng Công ty trở thành hãng xăng dầu quốc gia mạnh và năng động để tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Năm 1992: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex liên doanh với British Petroleum Oil.

Năm 1995: Sáp nhập Công ty Dầu lửa Quốc gia vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Năm 2011: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được hình thành từ việc cổ phần hóa và tái cấu trúc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, tổ chức thành công IPO trong năm 2011.

Năm 2014: Ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với JX Nippon Oil & Energy (Nhật Bản).

 

 

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex và ông Yasushi Kimura - Chủ tịch Hội đồng quản trị JX Holding/JX NOE ký Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Năm 2016: Phát hành thành công cổ phần riêng lẻ và hợp tác chiến lược với JX NOE.

Năm 2017: Chính thức niêm yết trên sàn HOSE và trở thành doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Năm 2018: Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hợp tác đầu tư phát triển năng lược NLG.

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo và Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Năm 2019: Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với JX NOE về nghiên cứu trong lĩnh vực LNG và LPG tại Việt Nam.

Năm 2020 - Nay: Tập trung nghiên cứu phát triển năng lượng mới, thân thiện với môi trường.

 

Những cột mốc tiêu biểu trên chặng đường hình thành và phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

PETROLIMEX - CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Kinh doanh xăng dầu:Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường kinh doanh xăng dầu, chiếm khoảng 50% thị phần nội địa, cung cấp các chủng loại xăng dầu phù hợp với quy chuẩn quốc gia và quốc tế trên 63 tỉnh, thành Việt Nam. 

 

 

Các sản phẩm năng lượng sạch, chất lượng cao cấp, bao gồm cả năng lượng truyền thống và năng lượng thay thế bền vững, được Tập đoàn lựa chọn và tiên phong cung cấp cho thị trường thông qua các nguồn trong nước và nhập khẩu bao gồm: E5 RON 92-II, Xăng RON 95-IV, Xăng RON 95-III, DO 0,001S-V, ... (Ảnh: Internet)

 

Petrolimex có 43 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc. Ở nước ngoài, Petrolimex có Công ty TNHH MTV Petrolimex tại Singapore và Công ty TNHH MTV Petrolimex tại Lào. Hệ thống phân phối bán lẻ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bao phủ 63/63 tỉnh thành Việt Nam và được đặt tại các vị trí đắc địa. Tại Việt Nam, mạng lưới bán lẻ thuộc tất cả các thành phần kinh tế có hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu, trong đó hệ thống phân phối của Petrolimex có hơn 5.500 cửa hàng xăng dầu, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, dịch vụ do Petrolimex trực tiếp cung cấp.

 

- Vận tải xăng dầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 2 Tổng công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu.

Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT) kinh doanh vận tải thủy:Được thành lập trong quá trình tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ. PGT có các nhân tố hình thành là các đơn vị thành viên có bề dày và phạm vi hoạt động rộng lớn trên khắp mạng lưới đường thủy trong nước và các vùng biển quốc tế.

 

 

 

PGT bao gồm 05 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực vận chuyển, thuê và cho thuê tàu chở dầu và các sản phẩm dầu, các hoạt động dịch vụ, cơ khí hàng hải và kinh doanh Cảng. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)kinh doanh vận tải đường bộ: Được thành lập theo Quyết định số 515/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/9/2017 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2017. Là một trong những lĩnh vực chủ chốt phục vụ cho kinh doanh xăng dầu, đảm bảo luân chuyển xăng dầu thông suất từ kho cảng đầu mối tới các đơn vị thành viên cũng như các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, giúp Tập đoàn duy trì tốt hoạt động cốt lõi.

 

PTC có 06 Công ty thành viên, hoạt động trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu và kinh doanh vận tải và tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh tổng hợp nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Ngoài ra, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam còn sở hữu hệ thống tuyến ống vận chuyển xăng dầu dài nhất Việt Nam với 570km trải dài khắp các vùng miền Tổ quốc. Hệ thống vận tải đường thủy, đường bộ và đường ống giúp Tập đoàn chủ động, đảm bảo vận chuyển xăng dầu thông suốt từ nước ngoài về Vi���t Nam, từ các kho đầu mối nhập khẩu đến các cảng và đại lý tiêu thụ trong cả nước.

 

- Khí hóa lỏng (Gas): Tổng công ty Gas Petrolimex (PGC) tiền thân là Công ty CP Gas Petrolimex được thành lập năm 1998. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, PGC đã không ngừng vươn lên để trở thành một trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường Việt Nam về kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), có mặt trên 63 tỉnh thành cả nước, phục vụ trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng của xã hội.

 

Gas Petrolimex (PGC) là một trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

- Hóa dầu: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) tiền thân là Công ty Dầu nhờn, được thành lập ngày 09/06/1994. Ngày 13/10/1998, Công ty Dầu nhờn được đổi tên thành Công ty Hóa dầu trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ngày 23/12/2003, Công ty Dầu nhờn được cổ phần hóa. PLC luôn là đơn vị tiên phong trong việc tiếp cận khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý tiên tiến, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tất cả các sản phẩm của PLC đều được quản lý chặt chẽ và nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, được đánh giá cao tại nước ngoài thông qua hệ thống hai phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm đạt chuẩn Quốc gia và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. 

 

 

Sản phẩm của PLC được xuất khẩu sang các nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Philippines… Từ năm 2004, Tổ chức Tiêu chuẩn Ô tô - Xe máy Nhật Bản (JASO) đã cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn JASO cho các sản phẩm dầu nhờn cho xe gắn máy của PLC. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

- Xây dựng và Thương mại:

+Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC):PGCC tập hợp toàn bộ khối tư vấn, xây lắp, thương mại và dịch vụ của Petrolimex. Tổng công ty có 09 đơn vị thành viên hoạt động đa ngành nghề từ tư vấn thiết kế, xây lắp, kinh doanh thương mại xăng dầu và các thiết bị vật tư phục vụ ngành xăng dầu. Các Công ty thành viên PGCC tuy rằng có lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng đều là những thương hiệu mạnh trong ngành và có điểm chung hoạt động thi công lắp đặt hệ thống công nghệ, hệ thống ống dẫn, hệ thống kho bể cho ngành xăng dầu và hóa chất. Đồng thời có các chức năng xuất nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư phục vụ ngành xăng dầu và các ngành công nghiệp trên thị trường (vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc …).

 

 

Mỗi công ty thành viên của PGCC là thương hiệu mạnh trên nhiều lĩnh vực xây lắp và thương mại. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

- Dịch vụ Tài chính:

+ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO): Thành lập ngày 15/6/1995, PJICO là nhà bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình cổ phần; trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông sáng lập với vai trò chủ đạo và dẫn dắt hoạt động kinh doanh của PJICO. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, cho đến nay, PJICO đã mở rộng về quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và mạng lưới kinh doanh phủ khắp toàn quốc. Tổng tài sản PJICO hiện là 6.230 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.502 tỷ đồng, thành lập hơn 61 đơn vị thành viên tại khắp các tỉnh/thành, xây dựng được hệ thống đại lý tổ chức và cá nhân lớn mạnh.

 

Petrolimex hướng tới xây dựng thương hiệu PJICO trở thành nhà bảo hiểm phi nhân thọ uy tín, chất lượng dịch vụ hàng đầu của Việt Nam. (Ảnh: Internet)

 

+Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank): Với việc Petrolimex trở thành cổ đông chiến lược và cùng đồng hành, PG Bank đã có sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Tính đến 31/12/2021, PG Bank có tổng số 16 chi nhánh, 62 phòng giao dịch và 01 Quỹ tiết kiệm hoạt động tại các tỉnh và thành phố trên cả nước với tổng số nhân viên của Ngân hàng là hơn 1.600 nhân viên.

 

 

Tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13/11/1993. (Ảnh: pgbank.com.vn)

 

Từ giá trị cốt lõi, thương hiệu Petrolimex sẽ luôn giữ vững được bản sắc riêng của mình, các hoạt động sản xuất - kinh doanh nhất quán với định hướng phát triển bền vững vì lợi ích của cổ đông, đối tác, bạn hàng và khách hàng. Đứng từ góc độ phát triển bền vững, Petrolimex tự hào là một doanh nghiệp luôn có trách nhiệm với xã hội, luôn tôn trọng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan, bảo vệ môi trường và đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. 

 

PETROLIMEX - THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG

Năm 1998: Công ty Xăng dầu B12 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

 

Ảnh: b12.petrolimex.com.vn

 

Năm 2005: Công ty Xăng dầu B12 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động do Đảng và Nhà nước trao tặng.

 

Ảnh: b12.petrolimex.com.vn

 

Năm 2006: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

Ảnh: petrolimex.com.vn

 

Năm 2015: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

 

Ảnh: petrolimex.com.vn

 

Năm 2016: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) do Đảng và Nhà nước trao tặng.

 

Ban lãnh đạo Petrolimex đón nhận Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Năm 2017: CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex - Petrolimex Aviation (PA) vinh dự được trao tặng Giải thưởng "Thương mại dịch vụ Việt Nam - Top Trade Services 2016” do Bộ Công Thương tổ chức và bình chọn.

 

Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation nhận giải thưởng. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Cùng trong năm 2017, T���p đoàn Xăng dầu Việt Nam vinh dự được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017.

 

(Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Năm 2018: CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex - Petrolimex Aviation (PA) nhận giải thưởng "Top doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu".

 

Ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Petrolimex Avation nhận giải thưởng "Top doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu”. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Cùng trong năm 2018, Forbes Việt Nam vinh danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) là "Top 40 Thương hiệu Công ty Giá trị nhất" 2018.

 

Phó tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng (bên trái) dự lễ vinh danh và nhận Kỷ niệm chương "40 Thương hiệu Công ty Giá trị nhất" 2018. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Năm 2019:Dầu nhờn Petrolimex (PLC) nhận giải thưởng "Top 10 Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam 2019".

 

Ảnh: b12.petrolimex.com.vn

 

Năm 2020: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh Nhà quán quân thị trường chứng khoán về doanh thu trong "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2020 do Tạp chí Forbes bình chọn.

 

Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban QTRR HĐQT, Phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư (IR - Investor Relations) Petrolimex đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhận Kỷ niệm chương "50 Công ty niêm yết tốt nhất" năm 2020. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

 

Năm 2022: Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã chứng khoán PGI - sàn HOSE) được xướng tên trong Lễ công bố Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022.

 

Đây là năm thứ 7 liên tiếp PJICO lọt vào bảng xếp hạng Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín với vị trí thứ 4. (Ảnh: vneconomy.vn)

 

Trong 66 năm qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn đồng hành cùng lịch sử nước nhà, góp phần không nhỏ vào công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thời chiến, mỗi công nhân xăng dầu là một người lính trung dũng, kiên cường, "quý xăng như máu". Thời bình, bản lĩnh cách mạng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, tập thể CBCNV Petrolimex đã khắc phục khó khăn đáp ứng yêu cầu hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

Với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thử thách, luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, Petrolimex luôn sẵn sàng cho giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Petrolimex luôn cống hiến hăng say hết mình vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự thịnh vượng của nước nhà. Petrolimex luôn đoàn kết, nỗ lực, tận tâm cống hiến, sẵn sàng viết tiếp trang sử vẻ vang của Ngành để luôn giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường xăng dầu nội địa và trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam.

 

Nga Võ (tổng hợp & biên tập) - VietKings


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14