0_Anh-nhan-vien_MISA.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 26 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần MISA (25/12/1994– 25/12/2020)

25-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ngày 25/12/1994, MISA thành lập với tên gọi “MISA group” với định hướng sản xuất phần mềm đóng gói (khởi đầu là phần mềm kế toán).

content 1 mobi
content1
Trang 10 của 16 trang (318 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14