0_dai-hoc-mo-ha-noi-01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 27 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (3/11/1993 – 3/11/2020)

03-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được thành lập ngày 3 tháng 11 năm 1993 theo quyết định số 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Mở Hà Nội (trước đây là Viện Đại học Mở Hà Nội) là tổ chức hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trực tiếp quản lý, tự chủ về tài chính và được hưởng mọi quy chế của một trường đại học công lập

content 1 mobi
content1
Trang 11 của 16 trang (318 bài)<<<...1112131415...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14