0_IMG_3697_ok_res.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 12 năm thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) (6/6/2008 – 6/6/2020)

06-06-2020

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC).

content 1 mobi
content1
Trang 16 của 16 trang (318 bài)<<<...16
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14