0_image_2022-03-30_091312.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 81 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (30/03/1996 - 30/03/2022) –(1949-2022)

30-03-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 16 trang (318 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14