0_image_2022-02-16_085635.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 24 năm ngày thành lập Công ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long (16/02/1998 - 16/02/2022)

16-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân là Công ty TNHH TM-DV Trường Long , được thành lập ngày 16/02/1998, trụ sở tại số 06 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Các mặt hàng chủ yếu của Công ty vào thời điểm này là cần cẩu hiệu Soosan và Tadano.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 16 trang (318 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14