0_image_2021-12-01_083648.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 57 năm ngày thành lập Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (01/12/1964 - 01/12/2021)

01-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 01 tháng 12 năm 1964, thành lập Khoa Bỏng trên cơ sở Khoa Ngoại dã chiến - Viện Quân y 103 do Bác sĩ Lê Thế Trung làm Chủ nhiệm khoa. Biên chế lúc đó gồm 18 người, trong đó có 03 bác sĩ , 02 y sĩ, 09 y tá và 04 công vụ.

content 1 mobi
content1
Trang 6 của 16 trang (318 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14