0_image_2021-10-29_085614.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 19 năm ngày thành lập Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (29/10/2002– 29/10/2021)

29-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch Hội đồng, Tổng Giám đốc tập đoàn được thành lập ngày 29-10-2002 tiền thân là công ty Imex Pan Pacific Inc. thành lập năm 1986 tại Phillipines

content 1 mobi
content1
Trang 7 của 16 trang (318 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14