0_SECOIN-showroom.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 32 năm ngày thành lập Công ty Cổ Phần Secoin (22/03/1989 - 22/03/2021)

22-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Cồ Phần SECOIN là một trong những công ty tư nhân đầu tiên của Việt Nam thành lập năm 1989, với gần 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất các loại vật liệu xây dựng không nung đặc biệt là các sản phẩm gạch, ngói nghệ thuật làm từ xi măng.

content 1 mobi
content1
Trang 8 của 16 trang (318 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14