[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 44 năm ngày thành lập Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân (08/05/1978 - 08/05/2022)

08-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Viện Kỹ thuật PK-KQ là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân chủng PK-KQ, được thành lập ngày 8-5-1978.

 

 

         Viện có chức năng, nhiệm vụ chính là nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật PK, KQ, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; nghiên cứu khai thác, bảo quản, sử dụng, tăng hạn sử dụng, cải tiến vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật PK-KQ... Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, kỹ sư, nhân viên của Viện Kỹ thuật đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Cụ thể, Viện Kỹ thuật đã thực hiện 30 dự án, 578 đề tài khoa học và 6 nhiệm vụ các cấp được nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện...

 

 

(WOWTIMES) Những dấu mốc và thành tựu quan trọng của Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân

 

- Viện vinh dự nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh về thành tích nghiên cứu khoa học.

Viện vinh dự nhận được Huân chương Quân công hạng Ba

- Viện vinh dự nhận được 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Viện vinh dự nhận được   03 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

- Viện vinh dự nhận được 02 Huân chương Chiến công hạng Ba.

 

 

Viện vinh dự nhận được 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

- Và nhiều phần thưởng cao khác của quân đội, Quân chủng cho các tập thể, cá nhân, công trình nghiên cứu xuất sắc...

 

Nguồn: Báo điện tử Phòng Không - Không Quân,  (Hình ảnh: Internet)

 

VIỆN KỸ THUẬT PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Địa chỉ:   1 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

WEBSITE:http://phongkhongkhongquan.vn/

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 08/05/2022. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

32 năm ngày thành lập Xí Nghiệp Giặt Là Sapy - Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đối Ngoại (08/05/1990 - 08/05/2022)

44 năm ngày thành lập Viện Kỹ Thuật Hải Quân  (08/05/1978 - 08/05/2022)

60 năm ngày thành lập Trung đoàn 2 (Đoàn An Lão) (08/05/1962 - 08/05/2022)

15 năm ngày thành lập Công ty CP Nội thất Shinec (08/05/2007 - 08/05/2022)

13 năm ngày thành lập Công ty CP tự động hoá HLC (08/05/2009 - 08/05/2022)

05 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương (08/05/2017 - 08/05/2022)

14 năm ngày thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Cà Mau - Công Ty TNHH MTV Nha Khoa Quốc Tế Cà Mau (08/05/2008 - 08/05/2022)

 

HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIMES (THÁNG 05/2022)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14