[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 45 năm ngày thành lập Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh (07/05/1977 - 07/05/2022)

07-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Ngày 07/05/1977 Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 557/QĐXB thành lập Xí nghiệp in sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh. Đến nay Xí nghiệp đã được chuyển thành công ty cổ phần in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh.

 

 

         Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh (SAPCO) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty chuyên xuất bản phẩm giáo dục, các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm và học liệu, và các loại giấy tờ quản lý kinh tế xã hội, Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay, và các loại văn phòng phẩm khác.  Ngoài ra, đơn vị còn cung ứng vật tư, thiết bị cho ngành in.

 

 

(WOWTIMES) Những dấu mốc và thành tựu quan trọng của  Công ty cổ phần in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh  đã đạt được trong 45 năm thành lập và phát triển

 

- Ngày 7/5/1977, thành lập Xí nghiệp in sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh.

- Ngày 30/12/2003, chuyển Xí nghiệp in sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh.

Ngày 14/12/2006, cổ phiếu SAP trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

 

 

Cty vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng 3.

- Ngoài ra Cty còn nhận được nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của Chủ tịch UBND TP.HCM và các tỉnh.

Nguồn: Trang web  Công ty cổ phần in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh tổng hợp thông tin,  (Hình ảnh: Internet)

 

 

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    240 Trần Bình Trọng – Phường.4- Q.5 - TP. Hồ Chí Minh

WEBSITE: https://sapco.com.vn/

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 07/05/2022. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

16 năm ngày thành lập Bệnh Viện An Sinh (07/05/2006 - 07/05/2022)

30 năm ngày thành lập Công ty CP SX - TM Nhựa Hiệp Thành (07/05/1992 - 07/05/2022)

21 năm ngày thành lập Công ty TNHH MEIHOTECH Việt Nam (07/05/2001 - 07/05/2022)

15 năm ngày thành lập Công ty CP OCEAN (07/05/2007 - 07/05/2022)

14 năm ngày thành lập Công ty CP PT  Hòa Bình (07/05/2008 - 07/05/2022)

23 năm ngày thành lập Hội Laser y học Bình Dương  (07/05/1999 - 07/05/2022)

67 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân (07/05/1955 - 07/05/2022)

 

HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIMES (THÁNG 05/2022)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14