[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 63 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam (10/05/2007 - 10/05/2022) – (1959-2022)

10-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được thành lập năm 1959, tiền thân là Học viện Thủy lợi Điện lực. Hiện nay là Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam theo quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Viện Khoa học Thủy lợi cũng là một trong 42 Viện trong tổ chức cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ tại quyết định số 782-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Giải pháp công nghệ của Viện: Công nghệ Đập trụ đỡ)


         Từ ngày thành lập đến nay, Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam đã trưởng thành và phát triển không ngừng, gắn liền và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước. Các nghiên cứu của Viện đã được áp dụng trong sản xuất như các giải pháp kỹ thuật tưới và nhu cầu nước tưới đưa ra các công thức tưới, qui trình tưới, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước và giữa ẩm, chống xói mòn đất cho vùng đất dốc, đưa ra các sơ đồ tưới tiêu hợp lý để cải tạo đất mặn và chua phèn, tiêu úng cho cây trồng để đạt năng suất cao và ổn định, tăng diện tích canh tác;   các giải pháp ổn định dòng chảy, chống xói lở bờ sông bờ biển …. Hàng chục kết quả nghiên cứu được giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ (VIFOTEC) như bơm hút sâu cho vùng có mực nước dao động lớn, công nghệ xây dựng đập bằng sà lan di động không cần , vi nấm để diệt mối không gây ô nhiễm môi trường.v.v. Hiện tại bộ máy các đơn vị chuyên môn của Viện gồm 4 phòng ( phòng thủy lực, phòng vật liệu, phòng địa kỹ thuật và phòng tự động hóa), 12 trung tâm (thủy công, thủy nông cải tạo đất – cấp thoát nước, tài nguyên nước môi trường, động lực sông, động lực cửa sông ven biển và hải đảo, bơm và máy xây dựng, thủy điện, kinh tế, PIM, công nghệ phần mềm thủy lợi, khoa học thủy lợi miền trung và tây nguyên, phòng trừ mối), 1 ban nghiên cứu chiến lược và phát triển công nghệ), 01 trạm nghiên cứu phát triển tài nguyên đất nước ven biển, 01 bộ môn quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, 01 công ty thi công và chuyển giao KHKT.

 

Caption

(WOWTIMES) Những dấu mốc và thành tựu quan trọng của Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

 

Năm 1959, Viện Khoa học Thuỷ lợi  được thành lập

- Năm 1963, Viện khoa học Thuỷ lợi được tách ra từ Học viện Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi quyết định với tên: Viện nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi.

- Năm 1979, Viện vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng Ba

- Năm 1980, Viện vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng Nhì

- Năm 1989, Viện vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng Nhất

- Năm 1990, Viện vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng Ba

- Năm 1992, Viện nghiên cứu khoa học Thuỷ lợi được đổi tên thành Viện Khoa học Thuỷ lợi Quốc gia.

- Ngày 10/10/1995, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi ra quyết định số 90 QĐ/TCCB đổi tên Viện thành Viện nghiên cứu Khoa học và Kinh tế Thuỷ lợi.

- Năm 1997, Viện vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng Nhất

- Năm 1998, 2003,2008,2015 Viện nhận được Cờ thi đua Chính phủ

 

 

- Ngày 11/3/1998, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định số 886/QĐ BNN/TCCB đổi tên Viện thành Viện Khoa học Thuỷ lợi.

- Ngày 1/2/1999, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định số: 24/1999/QĐ/BNN/TCCB quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho Viện Khoa học Thuỷ lợi.

- Năm 2000, Viện vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng Nhì

- Năm 2000, Viện vinh dự nhận được Huân chương độc lập hạng Nhì

- Năm 2003, Viện nhận được Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

- Năm 2005, Viện vinh dự nhận được Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới

- Năm 2007, 2008,2018, Viện nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Năm 2008, Viện vinh dự nhận được Huân chương độc lập hạng Nhất.

- Ngày 03/12/2019, Viện vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh 

 

* Thành tựu và khen thưởng về Khoa học công nghệ củ Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam đạt được:

- 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh

- 01 Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương

- 12 Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

- 19 Giải thưởng VIFOTECH

- 01 Giải thưởng Gold Prize

- 02 Huy chương Đồng tại Triển lãm sáng tạo Khoa học ở Mátxcơva

 

 

- 12 Cúp vàng Techmart

- 08 Cúp vàng Nông nghiệp - Agroviet

- 28 Bằng sáng chế

- Hàng trăm Bằng lao động sáng tạo

- 18 Bản quyền tác giả

- 24 Tiến bộ kỹ thuật

Nguồn: Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam,  (Hình ảnh: Internet)

 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

Địa chỉ:   171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

WEBSITE:https://www.vawr.org.vn/

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 10/05/2022. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

24 năm ngày thành lập Công ty TNHH Xây dựng Anh Huy (10/05/1998 - 10/05/2022)

46 năm ngày thành lập Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã TP. HCM (10/05/2017 - 10/05/2022) – (1976-2022)

21 năm ngày thành lập Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn (10/05/2001 - 10/05/2022)

05 năm ngày thành lập Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Chọn Auction House (10/05/2017 - 10/05/2022)

20 năm ngày thành lập Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Cần Giờ (10/05/2002 - 10/05/2022)

15 năm ngày thành lập Công ty TNHH Hoàng Hạc Phương Bắc (10/05/2007 - 10/05/2022)

11 năm ngày thành lập Công ty CP G5 Trung Kiên (10/05/2011 - 10/05/2022)


HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIMES (THÁNG 05/2022)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14