[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Hội Sinh viên Việt Nam: 72 năm vàng son đóng góp vào bước trưởng thành của phong trào thanh niên Việt Nam

07-11-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, lực lượng học sinh - sinh viên đóng vai trò quan trọng, là lực lượng tham gia trực tiếp vào cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Và ngày nay, học sinh - sinh viên là nền móng quan trọng xây nên lớp trí thức mới, có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành các lớp học sinh, sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên": có lý tưởng, bản lĩnh vững vàng; hoài bão lớn, lối sống đẹp; kiến thức vững vàng, phong phú; có trách nhiệm với cộng đồng.

 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM - LỊCH SỬ 72 NĂM VÀNG SON
Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và sự chăm lo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng và trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.
 

 

Ảnh: FB Hội Sinh viên Việt Nam

 
Giai đoạn 1925 - 1945: Được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, nhiều tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước lần lượt ra đời. Tổng Hội Sinh viên đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên dưới ngọn cờ của Đảng. Tự hào với các thế hệ học sinh, sinh viên là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, thành lập và hợp nhất các Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn cùng các chi bộ Đoàn, tổ chức Đoàn TNCS mà hầu hết Đảng viên, Đoàn viên đều là những đồng chí xuất thân từ học sinh, sinh viên, như: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, ...
 
 
Giai đoạn 1947 - 1949: Ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã thành lập Hội Học sinh kháng chiến, Đoàn sinh viên kháng chiến, sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đoàn và Đảng khá đông. Các hoạt động của học sinh, sinh viên kháng chiến ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Các cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên đã lan ra cả Đông Dương.
 

 

Học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình ngày 09/01/1950. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

 
Giai đoạn 1955 - 1975: Học sinh, sinh viên và Hội liên hiệp Sinh viên Việt Nam (sau này là Hội Sinh viên Việt Nam) tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, hăng hái góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; biểu hiện sinh động thông qua các phong trào, các hoạt đọng như: xung kích diệt giặc dốt, tiến quân vào khoa học kỹ thuật, ...

 

 

Sinh viên, học sinh Huế biểu tình, đả đảo Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước Thiệu - Kỳ đàn áp dã man cuộc đấu tranh của đồng bào Đà Nẵng, đòi Mỹ cút về nước và lật đổ chế độ ngụy quyền Thiệu - Kỳ 04/1966. (Ảnh: TTXVN)

 
Giai đoạn 1975 - 1993: Sau hơn 30 năm bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hội Sinh viên Việt Nam một mặt củng cố xây dựng tổ chức Hội sinh viên vững mạnh, thành lập hội sinh viên tại các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, thu hút đông đảo sinh viên tham gia tổ chức Hội Sinh viên; mặt khác cùng sinh viên cả nước đẩy mạnh các phong trào học tập, rèn luyện và góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (22 - 23/11/1993) tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 09/01 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.
 

 

Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có hơn 1,2 triệu hội viên đang sinh hoạt tại hơn 200 Hội Sinh viên trường, 28 Hội sinh viên tỉnh, thành phố, 50 Hội sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương và 10 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài: Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Áo, Đức, Bỉ, Hungari, Anh, Thái Lan, Singapore).

 

Tính đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua 10 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, mỗi Đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển của sinh viên Việt Nam, của phong trào sinh viên và công tác Hội Sinh viên Việt Nam.

Ngày 29 - 31/7/1955: Đại hội I đã diễn ra với 244 đại biểu chính thức và 255 đại biểu dự thính của các trường đại học, đại biểu sinh viên miền Nam và đại biểu lưu học sinh ở nước ngoài đã họp để thống nhất tổ chức, thống nhất lực lượng và phong trào sinh viên trong toàn quốc. Đại hội quyết định lấy tên mới của tổ chức sinh viên là "Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam".

Đây là bước ngoặt quan trọng của phong trào sinh viên nước ta nhằm tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp sinh viên thành một lực lượng hùng mạnh, đảm đương sứ mệnh lịch sử cao mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Ngày 02 - 07/5/1958: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với 228 đại biểu chính thức và 200 đại biểu dự thính. Đại hội đã vinh dự được Bác Hồ đến thăm và huấn thị.

 

Bác dạy: "Lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay. Học lao động phải có quyết tâm, muốn có quyết tâm thì phải có tinh thần, phải có 06 cái yêu: Yêu Tổ quốc, Yêu Nhân dân, Yêu xã hội chủ nghĩa, Yêu lao động, Yêu khoa học và yêu kỷ luật. (Ảnh: tuyengiao.vn)

 

Ngày 03/3/1962: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam lần thứ III được tổ chức với sự tham gia của 550 đại biểu.

Ngày 06 - 07/01/1970: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV - Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam được tổ chức và phấn khởi đón tiếp đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ đến dự và nói chuyện với các đại biểu.

Ngày 22 - 23/11/1993: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V đã được tổ chức sau 23 năm kể từ Đại hội lần thứ IV. Đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Sau Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V, ngày 08/02/1994, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam  tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam.

Ngày 22 - 23/12/1998: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Sinh viên Việt Nam đã được tổ chức với sự tham gia của 400 đại biểu. Đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày 29/12/2003 - 01/01/2004: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của 550 đại biểu. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày 14 - 16/2/2009: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của 647 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày 27 - 29/12/2013: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 09 - 11/12/2018: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với sự tham gia của 690 đại biểu.

 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của sinh viên Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. (Ảnh: FB Hội Sinh viên Việt Nam)

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM - THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG

Nhìn lại 72 năm xây dựng và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam luôn tự hào dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với lý tưởng của Đảng và truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao, ... tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nghiên cứu khoa học. Với tinh thần sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng bào, Nhân dân, đã có nhiều tấm gương quên mình giúp dân, hình ảnh sinh viên tình nguyện đã trở thành hình ảnh đẹp trong xã hội.

Với những thành tích đạt được, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự được nhận các giải thưởng cao quý:

Năm 2000:Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương cũng đã truy tặng danh hiệu Anh hùng cho 3 liệt sỹ: Trần Văn Ơn, Đỗ Ngọc Thạnh và Trần Bội Cơ - những tấm gương sinh viên, học sinh ngời sáng đã tô thắm thêm chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Năm 2005:Hội Sinh viên Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Nhà nước trao tặng vì những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, v��n động học sinh, sinh viên thi đua, phấn đấu, rèn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

(Ảnh: hoisinhvien.com.vn)

 

Năm 2009: Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng Hội Sinh viên Việt Nam bức trướng với dòng chữ “Sinh viên Việt Nam làm theo lời Bác, rèn đức, luyện tài vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Năm 2010: Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng Huân chương Sao Vàng ghi nhận những đóng góp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng căn dặn: "Hội Sinh viên Việt Nam cần phải tích cực tổ chức những phong trào thi đua để các hội viên ra sức rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, cũng như khắc phục một số bộ phận sinh viên sống không có lý tưởng và mắc vào tệ nạn xã hội…" (Ảnh: hoisinhvien.com.vn)

 

Năm 2020: Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Hội một lần nữa vinh dự đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ II).

 

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ II) của Chủ tịch nước lên lá cờ của Hội Sinh viên Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

 

Trong những năm qua tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã và đang thể hiện mình là một cầu nối quan trọng nối các bạn sinh viên với doanh nghiệp có nhu cầu, đặc biệt là đối tượng sinh viên 5 tốt ở các cấp. Hội Sinh viên có vai trò định trò định hướng sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch học tập. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên còn có vai trò hướng nghiệp cho sinh viên cũng như tạo ra một môi trường để các bạn sinh viên học tập, giao lưu. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở với những chương trình, hoạt động tiêu biểu, góp phần tiếp nối những thành công đã đạt được trước đó.

- Chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc"

Đây là chương trình nhằm góp phần bồi đắp tình yêu biển, đảo quê hương, đất nước; định hướng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội góp phần xây dựng, phát triển cuộc sống nhân dân và kinh tế trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trong những năm trước, thông qua chương trình, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành xây dựng 05 cột cờ Tổ quốc tại các đảo Lý Sơn, Trần, Cù Lao Xanh, Phú Quý, Hòn La.

 

Đây là những công trình tiêu biểu của Hội Sinh viên Việt Nam trong việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam; đồng thời các cột cờ cũng trở thành một thắng cảnh thu hút nhiều du khách và người dân địa phương tới thăm quan, tổ chức hoạt động cộng đồng. (Ảnh: anninhthudo.vn)

 

- Vận động "Sinh viên Việt Nam, những câu chuyện đẹp"

"Sinh viên Việt Nam, những câu chuyện đẹp" là cuộc vận động với mong muốn lan tỏa những câu chuyện giản dị, thường ngày về nghị lực, khát vọng, tình yêu và trí tuệ của sinh viên Việt Nam; từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng "sống đẹp" cho những người trẻ và toàn xã hội; đồng thời tạo ra nhiều thông tin tốt, hạn chế các thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

 

 

Cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên trên khắp cả nước. Nhiều tấm gương sinh viên Việt Nam tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực như học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; vượt khó, vươn lên; có nghĩa cử, hành động đẹp trong cuộc sống; tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng,…đã được Hội Sinh viên các cấp biểu dương, tôn vinh. (Ảnh: hoisinhvien.com.vn)

- "Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình"

Đây là chương trình do Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức nhằm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên Việt Nam thông qua nghệ thuật và âm nhạc. "Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình" không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà đó còn là thông điệp lớn của Hội Sinh viên Việt Nam về khát vọng, lý tưởng của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

- Thể thao Sinh viên Việt Nam - VUG

VUG là giải thể thao thường niên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức với các môn bóng đá trong nhà, nhảy đối kháng. Chính thức bắt đầu từ năm 2013, Giải Thể thao sinh viên Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những sân chơi thể thao lớn thường niên, uy tín và hấp dẫn trong cộng đồng sinh viên trên cả nước.

VUG trong nhiều năm liền luôn là sự kiện trong top 10 sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông tại Việt Nam. Có thể nói, đây là sân chơi thể thao quy mô nhất, thu hút nhất hiện nay của sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam)

 

Chương trình "Tiếp sức mùa thi"

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, được triển khai hiệu quả, được xã hội quan tâm, đánh giá cao, góp phần vào việc thực hiện thành công các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng, thi Trung học phổ thông quốc gia hàng năm. Với những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực, chương trình đã góp phần giảm nhẹ gánh nặng, chia sẻ những khó khăn của thí sinh và gia đình của họ trong những kỳ thi.

 

Hội Sinh viên các cấp đã chủ động đổi mới phương thức tổ chức đội hình, nội dung hỗ trợ, phù hợp với công tác tổ chức kỳ thi; huy động được đa dạng các nguồn lực xã hội trong triển khai chương trình, hỗ trợ tích cực cho các thí sinh. (Ảnh: TIẾP SỨC MÙA THI - TP.HCM)

 

- Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh

Chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh" trong nhiệm kỳ được các cấp bộ Hội tập trung chỉ đạo và có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng. Qua từng năm, cách thức tổ chức Chiến dịch có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực. Địa bàn được mở rộng đến các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tăng cường phát huy các đội hình tình nguyện gắn với chuyên môn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật.

Có thể nói, chiến dịch "Mùa hè xanh" không chỉ là đợt hoạt động cao điểm để sinh viên đóng góp sức trẻ cho cộng đồng mà còn là môi trường tốt để sinh viên tham gia rèn luyện, tích lũy kiến thức, kỹ năng, vốn sống cho mình. (Ảnh: FB Mùa Hè xanh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh)

 

Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên "Start-up Student Ideas"

Đây là cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần tạo môi trường cho sinh viên lập thân, lập nghiệp; đồng thời tìm kiếm và tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên. Năm 2016 đã có 569 ý tưởng của sinh viên toàn quốc gửi tham dự Cuộc thi. Các ý tưởng tham gia Cuộc thi đều xuất phát từ chính những vấn đề đang tồn tại, những nhu cầu hiện có của thực tế, nhằm giải quyết được nhiều bài toán trong cuộc sống.

 

Các đội đạt giải của cuộc thi được thăm quan các mô hình khởi nghiệp, không gian khởi nghiệp tại thung lũng silicon Mỹ, tại Singapore và tại Việt Nam. Đặc biệt, Đội đạt giải nhất của cuộc thi đã được Ban tổ chức hỗ trợ 500 triệu đồng để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. (Ảnh: thanhnienduongsat.vn)

 

- Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc

Được tổ chức lần đầu vào năm 2017, cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc được xây dựng nhằm mục đích tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả cho sinh viên. Với hình thức thi trực tuyến hấp dẫn, phù hợp với sinh viên, Hội thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, lý thú cho những sinh viên yêu thích và mong muốn rèn luyện các kỹ năng thực hành tiếng Anh.

 

Năm 2018, với việc lần đầu tiên công nghệ 4.0 trong giáo dục và trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc đã mang lại trải nghiệm kiểm tra trình độ phát âm trực tuyến đầy mới lạ cho các thí sinh dự thi. (Ảnh: tuoitreiuh.vn)

 

- Festival thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu

Đây là một sân chơi thú vị, bổ ích cho những bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại châu Âu. Ngày hội được tổ chức bởi các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Thông qua các hoạt động vui chơi, trí tuệ, sáng tạo, nghệ thuật, âm nhạc và thể lực, các bạn sinh viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Đây cũng là dịp thuận lợi để các bạn sinh viên Việt Nam giới thiệu, quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với các bạn bè quốc tế. (Ảnh: thanhnien.vn)

 

- Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên" toàn quốc

Hội thi được tổ chức nhằm góp phần phát hiện các cán bộ Hội xuất sắc, kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên; tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

 

Nội dung, phương thức của hội thi cũng luôn được thay đổi, ngày càng thu hút sự quan tâm, tham gia của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên các cấp. (Ảnh: FB Hội Sinh viên Việt Nam)

 

Đặc biệt, từ năm 2013, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" với 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt. Đây là phong trào hành động cách mạng, phong trào chủ đạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Sau gần 10 năm triển khai, phong trào "Sinh viên 5 tốt" đã được các cấp bộ Hội, các trường trên cả nước đón nhận, ủng hộ, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương "Sinh viên 5 tốt" với lối sống đẹp, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, có tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

 

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" đã trở thành danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân trong rèn luyện, phấn đấu, là thành quả xứng đáng giúp sinh viên có thêm động lực, niềm tin, hành trang vững bước trong tương lai. (Ảnh: Internet)

 

Phát huy những truyền thống quý báu đó, trong suốt quá trình rèn luyện cống hiến và trưởng thành, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Hội sinh viên Việt Nam luôn phát huy truyền thống là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước với Đoàn thanh niên; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong mỗi nhà trường. Phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam trong hơn 72 năm qua dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là niềm tự hào của thế hệ sinh viên ngày nay. 

 

Nga Võ (tổng hợp & biên tập, nguồn hình: Internet) - VietKings


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14