• Trang chủ
  • Niên lịch - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Niên lịch

0_26a.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] - Kỷ niệm 214 năm ngày thành lập của ngân hàng lâu đời nhất châu Á State Bank of India (2/6/1806 - 2/6/2020)

02-06-2020

State Bank of India, Ấn Độ có nguồn gốc ban đầu là ngân hàng Bank of Calcutta và ngân hàng Imperial Bank of India. SBI được thành lập vào ngày 2 tháng 6 năm 1806, trở thành ngân hàng thương mại lâu đời nhất ở tiểu lục Ấn Độ và cả châu Á.

content 1 mobi
content1
Trang 44 của 45 trang (887 bài)<<<...4142434445>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14