• Trang chủ
  • Niên lịch - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Niên lịch

0_ipiccy_image-8-1.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] VIFON - 60 năm hành trình cung cấp thực phẩm ăn liền chất lượng cho người tiêu dùng Việt

07-09-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Là một trong những đơn vị đặt nền móng xây dựng ngành thực phẩm ăn liền tại Việt Nam, VIFON đã trở thành thương hiệu quen thuộc và gắn bó với người tiêu dùng Việt thông qua nhiều sản phẩm sợi ăn liền và gia vị. Bằng những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, VIFON dần đã khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

content 1 mobi
content1
Trang 6 của 45 trang (887 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14