0_20221019e849d8c3f818439195039e90b81e604f-957640dc.jpg

Hungary khai trương nhà ga trung chuyển sử dụng công nghệ 5G đầu tiên của châu Âu

19-10-2022

Hungary đã khai trương Cổng Đông Tây (EWG), ga trung chuyển hàng hóa đa phương thức trên đất liền đầu tiên của châu Âu sử dụng công nghệ 5G

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 10 trang (182 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14