0_tyy-1.jpg

Phát hiện loài rắn mới có vảy óng ánh bảy sắc

14-12-2020

Nhóm nghiên cứu Việt Nam và Mỹ bắt gặp con rắn có những vảy màu sẫm óng ánh khi tìm hiểu đa dạng sinh quyển ở vùng rừng, năm 2019.

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 10 trang (182 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14