14568_a1_17.jpg

NASA công bố hình ảnh ấn tượng của hành tinh giống Trái Đất có thể có sự sống

10-09-2020

Mới đây, NASA đã chia sẻ hình ảnh về một hành tinh trong Hệ Proxima Centauri gần Hệ Mặt trời nhất có tiềm năng để tồn tại và duy trì sự sống.

content 1 mobi
content1
Trang 5 của 10 trang (182 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14