0_BB17UQY5.jpg

Công cụ 500.000 năm tuổi bằng xương ngựa

14-08-2020

Người cổ đại tụ tập mổ thịt ngựa làm thức ăn, sau đó tận dụng xương để chế tạo công cụ.

content 1 mobi
content1
Trang 6 của 10 trang (182 bài)<<<...678910>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14