0_324b73eb18664b75827690bc00c38032.jpg

Sáng chế ra vật liệu không thể cắt đầu tiên trên thế giới

25-07-2020

Các nhà nghiên cứu đã phát triển vật liệu mới từ lớp vỏ dai của quả bưởi và vỏ ngoài chống nứt của động vật thân mềm.

content 1 mobi
content1
Trang 7 của 10 trang (182 bài)<<<...678910>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14