0_QPF02688.jpg

Cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên ở Việt Nam chính thức mở cửa đón khách

17-11-2022

FirstVietNam - Liên doanh cửa hàng miễn thuế (CHMT) dưới phố (Downtown Duty free) đầu tiên ở Việt Nam của "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đã chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 10 trang (183 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14