0_image_2021-12-16_074808.png

Vượt qua nhiều ứng viên, Việt Nam là điểm đến du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021

16-12-2021

Ban Tổ chức Giải thưởng Du thuyền thế giới (World Cruise Awards – WCA) vừa công bố kết quả các giải thưởng trong lĩnh vực du thuyền dành cho các điểm đến, Việt Nam vinh dự được công nhận là Điểm đến du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 10 trang (183 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14