0_22.jpg

Sinh viên Bách khoa chế tạo robot diệt cỏ

29-07-2020

Robot có khả năng di chuyển theo luống, phân biệt được cây trồng và cỏ dại để đưa tay máy đến vị trí thực hiện các tác vụ cần thiết (chỉ phun thuốc lên cỏ dại, bón phân dạng lỏng lên cây...).

content 1 mobi
content1
Trang 7 của 10 trang (183 bài)<<<...678910>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14