0_z4678994699566_d0aa91ae826068f21fd596f2c564f1c9.jpg

'Wall of Fame – Bức tường Danh vọng': Công trình văn hóa đánh dấu 20 năm của giải thưởng Cánh Diều Vàng lập Kỷ lục Việt Nam

10-09-2023

(Kyluc.vn) - Ngày 09/09/2023, tại Quảng trường nhà hát Đó - Vega Nha Trang (Khóm Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Hội Điện ảnh Việt Nam và Công ty CP Vega City chính thức đón nhận Kỷ lục Việt Nam cho công trình Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Cánh Diều Vàng: "Wall of Fame - Bức tường Danh vọng".

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 38 trang (754 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14