0_ga-trui-5.jpg

Gà lai tạo độc nhất, trụi không một cọng lông, toàn thân da đỏ au

04-08-2020

Giáo sư Avigdor Cahaner, nhà di truyền học người Israel là người đã tạo ra giống gà trụi lông đầu tiên trên thế giới.

content 1 mobi
content1
Trang 30 của 37 trang (724 bài)<<<...2627282930...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14