0_Sgk-Lop-10.jpg

Lần đầu tiên một môn học có đến 11 cuốn sách giáo khoa

05-05-2022

Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về các đầu sách giáo khoa (SGK) năm học 2022-2023, môn Mỹ thuật lớp 10 có đến 11 cuốn sách. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta từ trước đến nay.

content 1 mobi
content1
Trang 32 của 50 trang (986 bài)<<<...3132333435...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14