0_image003-5848.jpg

Sắc màu lễ hội văn hóa dân gian tại Hà Nội

12-12-2020

Nhằm tôn vinh và giới thiệu tới người dân Hà Nội và du khách về văn hóa dân gian, di sản văn hóa Thủ đô trong đời sống đương đại, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2020. Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian truyền thống trong xã hội ngày nay, nhằm thực hiện cam kết của TP Hà Nội khi tham gia mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

content 1 mobi
content1
Trang 33 của 45 trang (898 bài)<<<...3132333435...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14